• Komplett webpartner
  • Lang erfaring
  • Egen designavdeling
  • Sikker hosting

Vår visjon er at vi som deres samarbeidspartner skal gjøre dere oppdaterte, attraktive og tilgjengelige på nett.

Vi mener at oppdatert innhold er helt avgjørende for et godt nettsted. Den viktigste faktoren for å oppnå dette er et brukervennlig system som gjør hverdagen enkel for webredaktøren.

Et attraktivt nettsted skal ha et godt design som på en god måte visualiserer profilen og budskapet deres. De besøkende skal på en enkel og intuitiv måte finne de sentrale elementene på nettstedet deres. Vi har erfaringer fra store og små webprosjekter og har en metodikk som sikrer effektive leveranser.

Å være tilgjengelig på nett betyr at nettstedet blir ranket høyt i søkemotorer og er tilgjengelig i alle digitale medier. Våre rådgivere har god kjennskap til innholdsproduksjon, søkemotoroptimalisering (SEO) og universell utforming (uu).
 

En helhetlig partner
 

Våre tjenester

Rådgivning og analyse

Gjennom vår forprosjektmetodikk CorePhases konkretiseres behov og mål for et nytt nettsted. Forprosjektet leder til en plan som sikrer en effektiv gjennomføring av prosjektet.

Et nettsted er alltid i endring. Vi kan bidra med analyser og revisjoner av nettsteder, slik at kunden kan ta de riktige beslutningene i forhold til innhold og videreutvikling av egne løsninger.

 

 

 

Webdesign

Webdesign er en viktig del av hvordan en nettside oppfattes og hvordan den vil fungere for de besøkende. Vi har egne webdesignere med lang erfaring for hva som fungerer godt i praksis.

Implementering

Etter at forprosjekt og webdesign er gjennomført, implementerer våre utviklere løsningen i CorePublish. Vi programmerer i PHP, et av verdens mest utbredte og effektive språk for webutvikling.

Vi benytter også blant annet CSS3, HTML5 og Javascript.

I tillegg til implementering av vanlige webløsninger utvikler vi spesialløsninger med avanserte skjema, integrasjon med andre systemer eller komplette spesialløsninger med egen funksjonalitet.

Support og opplæring

Vi bistår våre kunder med en supporttjeneste. Her løser vi feil, veileder kunder i bruk av CorePublish og bistår ved endringer og videreutvikling av løsninger.

CoreTrek tilbyr kurs og opplæring i CorePublish spesielt, men også gjennom en rekke kurs som er aktuelle for alle som jobber med nettsider.

Innholdsproduksjon

Det at vårt publiseringssystem CorePublish er enkelt å bruke gjør at de fleste av våre kunder dekker innholdsproduksjonen selv. I enkelte tilfeller kan det være behov for hjelp til helhetlig og kontinuerlig innholdsproduksjon når tiden eller ressursene ikke strekker til. Vi tilbyr ulike typer innholdstjenester, fra rådgivningstjenester til egne innholdsprodusenter som leverer tekst og foto.

Drift og hosting

Vi tilbyr drift og hosting for våre kunder. Vi har mange nivå for hosting fra enkle webhotell til avanserte serveroppsett med flere servere og lastbalansering. Alle våre servere er plassert i en serverhall som er bygget med tanke på sikkerhet og et godt servermiljø. Vi har en god oppetidsgaranti, solide rutiner for overvåking og backup.