Godt innhold kan også trigge disse handlingene. Hvis man tilbyr interessant innhold over tid, vil de besøkende få en opplevelse av at dere har brukervennlige sider med relevant innhold som dekker deres behov. De vil bruke tid på nettstedet, komme tilbake senere og bli gode ambassadører som sprer innholdet deres videre.

Webredaktør til leie

Vi kan hjelpe dere med å publisere nytt innhold. Send tekst og bilder til oss, så gjør vår webredaktør resten. Vi kan også legge strategier og planer slik at nettsiden deres kontinuerlig får ut nytt innhold.

Hvis dere ønsker å gjøre noe av jobben selv kan webredaktøren publisere ferdig skrevet innhold, lese korrektur og gi råd om forbedringer av innholdet.

Vi hjelper dere også med søkemotoroptimalisering og med bruk av sosiale medier.

Tekstforfatter

Vår tekstforfatter skriver nye artikler, nyhetsbrev og blogginnlegg for dere.

Konvertering av innhold

Hvis dere har behov for å få flyttet innhold over til en ny nettløsning kan vi bistå med kopiering av innhold fra gammelt til nytt nettsted. Vi benytter studenter som kjenner systemet godt til denne type arbeid. Dette gjør det effektivt og rimelig å flytte over mye innhold.

Kommunikasjonsrådgivning

Det er ikke alltid like selvsagt å vite hvilken strategi man bør følge eller hvilke tiltak man bør iverksette når man skal markedsføre en organisasjon eller selskap. Det er mange hensyn å ta – både interne og eksterne, og det kan være en utfordring å allokere midler på riktig sted til riktig tid.

Dere behøver ikke å gjøre denne jobben helt alene. Våre kommunikasjonsrådgivere hjelper dere i prosessen frem mot en helhetlig plan for deres organisasjon. Vi bistår så lenge det er ønske og behov. Utgangspunktet er ofte forprosjektet. Der kan vi sammen legge en plan for hva fokuset skal være, hvilke virkemidler som bør iverksettes, og hvilket kostnadsbilde man ønsker.

Noen av våre «kommunikasjonsknagger» er:

  • Omdømme og merkevarebygging
  • Posisjonering
  • Mediamiks
  • Søkemotoroptimalisering

En kommunikasjonsstrategi er en kontinuerlig prosess som krever oppfølging og justering. Vi sørger for at dere får den assistansen dette krever for å opprettholde en tydelig og klar profil.

Kontakt oss for et uforpliktende møte.