CorePublish grunnkurs

Dette er et kurs for alle som skal begynne å bruke CorePublish, som introduksjon til ny funksjonalitet eller som oppfriskning av gammel kunnskap.

Her introduseres blant annet:

 • opprette brukere og innlogging
 • hvordan opprette en kategori
 • hvordan lage og publisere en artikkel
 • bruk av multimediearkivet

Målsettingen er opplæring i og tips om effektiv bruk av CorePublish.

CorePublish videregående kurs

Dette er et kurs for de som allerede bruker CorePublish og som ønsker introduksjon til mer
avansert funksjonalitet og administrative oppgaver.

Her går vi mer i dybden på blant annet:

 • brukere og rettighetsstyring
 • innholdsmaler
 • brikker
 • søkemotoroptimalisering i CorePublish
 • innebygging av kode fra andre systemer
 • innføring i skjemamodulen

Målet med dette kurset er å få ytterligere kunnskap om bruk og administrasjon av CorePublish.

CorePublish skjemamodul

I dette kurset får man innføring i hvordan man bygger opp og bruker skjemaer i CorePublish.
Målsetting er å få mer kunnskap om ulik bruk av skjema på egne nettsider.

CorePublish utviklerkurs

Alle utviklerkurs i CorePublish har et felles utgangspunkt, men vil ha fokus på de konkrete oppgavene til den enkelte utvikler. Kurset tar for seg installasjoner av enkeltnettsted eller av flere nettsteder. Hovedfokus på kurset er CPLIB, kodebiblioteket til CorePublish.

Andre kurs

CoreTrek arrangerer også en rekke generelle kurs som hjelper våre kunder med å holde seg oppdaterte og til å bli attraktive og tilgjengelige på web.

Disse kursene kan være temaer som:

 • søkemotoroptimalisering (SEO)
 • universell utforming (uu)
 • intranett
 • sosiale medier
 • foto og bilderedigering


Har du behov for opplæring? Se vår kursoversikt eller ta kontakt med oss!