Fra november 2016 til november 2017 sank Googles markedsandel innen søk fra stasjonære maskiner fra 87,53 % til 84,64 % i Norge. I samme periode økte Bing sin andel fra 9,49 % til 12,36 %, en ikke ubetydelig andel potensielle kunder.

Google er fremdeles den klare éneren, men la oss se på fordelene ved å benytte Bing i tillegg:

  • Alder: Bing-brukere er eldre enn Google-brukere. I aldersgruppene 35-44 år, 45-54 år og alle over 55 år, har Bing flere brukere enn Google.
  • Inntekt: Bing-brukere har i snitt høyere inntekt enn Google-brukere. Det er spesielt de 10 % og de 25 % med høyest inntekt som bruker Bing.
     

Utdannelse: Sammenlignet med Google har Bing flere brukere med høyere utdannelse, og klart høyere andel brukere med universitetsutdanning og høyere.
Bing-brukere, til tross for å være færre i tallet enn Google-brukere, er en mer kjøpesterk gruppe. De har bedre råd. Derfor vil det kunne lønne seg å drive målrettet annonsering i Bing, spesielt om man selger dyrere produkter eller tjenester.

Til tross for at antall annonsevisninger og klikk vil være lavere enn i Google, er det sannsynlig at den relative verdien av Bing-annonsering vil være høyere enn Google-annonsering.

Graf

En sammenligning gjort av MediaVision viser at Bing Ads kan gi høyere konverteringsfrekvens og lavere kost-per-klikk enn Google. Fra 2016 til 2017 gav Bing Ads 29 % lavere kostnad, 30 % høyere ROI (Return On Investment), og 97 % inntektsøkning sammenlignet med Google Adwords.

Graf

Du kan altså få relativt bedre verdi fra annonsering i Bing. Her bruker du også mindre penger, da det kun betales per klikk, og antall klikk vil være færre.