Bedre synlighet enn dine konkurrenter

Er du en av de som tenker: Hvorfor skal jeg annonsere på merkenavnet vårt, når vi uansett er synlig i det organiske søket? Har du tenkt over at dersom bedriftsnavnet ditt består av ord som er markeds-definerende, slik som “eiendomsmegling”, “forvaltning”, “elektro”, “media” o.l., kan det være smart å annonsere på bedriftsnavnet ditt. Grunnen til det er logisk! Hva om en konkurrent har lagt inn dette marked-definerende ordet som et søkeord i Google AdWords-kampanjen sin? Utslaget kan da være at konkurrenten din vil være synlig over deg i Googlesøket med betalt annonsering, mens du ligger under organisk. Om brukeren da klikker på konkurrentens annonse, kan man undre seg over om dette klikket er nok til å stjele oppmerksomheten vekk fra ditt firma.

Spørsmålet er: er det verdt risikoen?

Flere kvalitetspoeng til kampanjen din

En annen viktig fordel med å betale for å være synlig på merkenavn i Google, er dette med kvalitetspoeng! Sammen med bud (hvor mye du er villig til å betale for et klikk), er kvalitetspoengene med på å avgjøre hvilken plassering i Googlesøket kampanjen din har gjort seg fortjent til.

Google har følgende definering på kvalitetspoeng:

Kvalitetspoeng er en beregning av kvaliteten på annonsene, søkeordene og landingssidene dine. Hvis du har annonser av høy kvalitet, kan du få lavere kostnader og bedre annonseplasseringer.

  • Du kan se kvalitetspoengene dine (rapportert på en skala fra 1–10) og komponentene som danner grunnlaget for kvalitetspoengene (forventet klikkfrekvens, annonserelevans og opplevelsen av landingssiden), i «Søkeordanalyse»-feltet i kontoen din.
  • Jo mer relevante annonsene og landingssidene dine er for brukerne, jo mer sannsynlig er det at du oppnår mange kvalitetspoeng.
  • Kvalitetspoengene er et samlet anslag av de generelle resultatene dine i annonseauksjoner, og brukes ikke på auksjonstidspunktet for å fastsette annonserangering.

Kort sagt, er klikkraten (Click-through rate – CTR), annonserelevansen og landingssiden, med på å vurdere kvalitetspoengene dine. I de aller fleste tilfeller har kampanjer som annonserer på merkenavn uvanlig høy CTR, som er med på å gi positivt utslag og øke hele kampanjens kvalitet totalt sett! Her er det nevneverdig at kost pr. klikk (Cost-per-click – CPC) ofte er svært lave med bedriftsnavn som søkeord (erfaringsmessig under 1 krone).

Med andre ord, å betale for å være synlig på bedriftsnavn er rimelig, i tillegg til at det øker din kampanjes kvalitetspoeng, som igjen gjør at alle andre søkeord i kampanjen vil få bedre plassering i Googlesøket, samt lavere CPC.

Det kan altså være svært fordelaktig å betale for å være synlig på bedriftsnavn i Google AdWords. Man kan heve seg over konkurrenter, samtidig som man hever sin egen kampanje ved å gjøre seg fortjent til en bedre plassering til en rimeligere pris i Googlesøket!