Er dette lov?

Her er det et ja og nei svar. Google AdWord godkjenner ikke bruk av konkurrenters firmanavn i annonseteksten da dette kan villede søkerne. Det som derimot er lov i følge Google Adwords, er å benytte konkurrenters navn som søkeord. Google Adwords verken undersøker eller begrenser bruken av varemerker som søkeord, selv om de mottar en klage.
Les mer om temaet på Google sine egne sider.

Hva sier markedsføringsloven?

Markedsføringsloven stiller krav til lojalitet blant næringsdrivende, med grenser for hvilke handlinger næringsdrivende kan gjøre overfor andre næringsdrivende.

§ 25. God forretningsskikk
I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

§ 26. Villedende forretningsmetoder
I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. Med fremstilling menes i dette kapittel enhver form for meddelelse eller utsagn i tale, skrift eller på annen måte, således også betegnelser, bilder, demonstrasjoner, emballasjens form, størrelse eller utstyr og lignende.

§ 30. Etterligning av annens produkt
I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frembringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.

(Kilde: lovdata.no og rettighetsadvokater.no)

Er virkelig bruk av andres firmanavn som søkeord OK?

Her sier Google AdWords JA. Men burde det være det? Igjen så er svaret todelt. Her ser du eksempler på hvorfor svaret burde være både ja og nei.

Svaret er JA

La oss si at du driver en møbelbutikk som selger møbler fra mange kjente merker, og du ønsker selvsagt at dine annonser skal komme opp når noen søker for eksempel “Hästens seng”, som er et av merkene du selger. “Hästens” er varemerkebeskyttet, men betyr det at du ikke skal få lov til å reklamere for et produkt som du faktisk selger? Nei, selvsagt ikke, så lenge du har produktene på din hjemmeside og linker til dette så er det fullt lovlig å bruke søkeordet “Hästens seng”.

Altså er det flott at det fungerer slik, for ellers så hadde det kun vært leverandørene som kunne reklamere for sine egne produkter.

Et annet godt eksempel er når ditt firmanavn er et generisk virksomhetsnavn. Heter firmaet ditt “Søte Epler” kan en ikke forhindre at noen bruker dette som en søkefrase, da dette er et generelt uttrykk.

Svaret er NEI

Dersom ditt firmanavn ikke er en betegnelse for et generelt produkt eller tjeneste, og dette blir misbrukt som søkeord i en betalt annonse på Google-søket så er det åpenbart en utnyttelse. La oss si at ditt firmanavn er "Snøfnugg Eiendom" og du driver med salg av eiendom. Hvis din konkurrent dukker opp med en annonse i Google på søkeordet "snøfnugg" så utøver de dårlig forretningsskikk. Når denne metoden blir brukt kan det føre til at din konkurrent vinner et salg eller en henvendelse i stedet for deg til tross for at brukeren søkte på ditt bedriftsnavn.

Hva kan DU gjøre?

Å bruke god forretningsskikk er veien å gå, reklamer for deg og dine tjenester/produkter og ikke bruk konkurrenters navn for å fremme deg selv eller sverte dem.

Søkeord

Opplever du at dine konkurrenter har en betalt annonse i Google-søket med ditt firmanavnet som søkeord kan du henvende deg til hver enkelt konkurrent og be dem på en høflig måte om å utføre «god forretningsskikk» og fjerne disse søkeordene fra sine kampanjer.

Tekstannonsen

Om du derimot ser en av dine konkurrenter benytte seg av ditt firmanavn i selve annonsen (i teksten, visnings-url eller i annonseutvidelsene) har du mulighet og rett til å klage. Men det kan være lurt å forsøke å gjøre opp i minnelighet og bli enige om en kompensasjon før du går rettens vei.

Tips: Bruk alltid ditt eget firmanavn i dine egne annonser

Vi anbefaler alltid våre kunder å annonsere på sitt eget firmanavn i Google AdWords. Av opplagte grunner har din annonsetekst og søkeord en høy relevans i forhold til innholdet på hjemmesiden. Noe som er fordelaktig siden en som oftest oppnår en høy CTR og et stort antall konverteringer.