Ikon tilgjengelighet

Etter at den nye loven om universell utforming trådte i kraft
er alle nettsteder underlagt 35 krav til universell utforming (UU).
Offentlige nettsteder er i tillegg til disse 35 kravene også underlagt ytterligere 12 krav. Det kan være vanskelig å ha oversikt over alle disse kravene, blant annet er det flere forhold av både designmessig og teknisk art som avgjør om nettstedet tilfredsstiller UU-kravene.

Flere av kravene vil påvirke din rolle som webredaktør, eksempelvis dersom du gjør feil når du skriver en artikkel. Denne feilen vil bidra til at nettstedet ditt ikke lenger tilfredsstiller UU-kravene i regelverket.

For å gjøre deg kjent med disse kravene, inviterer CoreTrek til et kurs der du blant annet lærer om hvilke feil du skal unngå, og hvordan du som webredaktør kan bidra til at nettstedet ditt tilfredsstiller UU-kravene over tid. I tillegg til å gjennomgå UU-kravene, vil vi også legge inn en kort sekvens om SEO, eller digital synlighet - et viktig element for deg som ønsker å være synlig på nett. Dette kurset gjør at du som webredaktør med enkle midler kan unngå de alvorligste fellene, og i tillegg bidra til at nettstedet får bedre rating hos søkemotorene.

Kurset arrangeres som et digitalt kurs onsdag 6 september kl 09:00 - 11:00. Vi setter i tillegg av tiden frem til kl. 11:30 for eventuelle spørsmål og dialog. 

Pris for deltakelse: 

  • Første deltaker fra ditt firma: kr 1 900,- eks mva
  • Flere deltakere fra samme firma: kr 950,- eks mva per ekstra deltaker

Deltakelse faktureres i etterkant og lenke til kurset sendes ut dagen før kurset avholdes. 

Meld deg på kurs