Å skaffe seg ny nettside er et stort løft for mange. Det vet vi - og derfor gjør vi det like gjerne skikkelig. 

Vi benytter vår egen metode CorePhases for spesifikasjon av nettsteder. CorePhases danner grunnlaget for en komplett prosjektplan.