Om det finnes noe innhold allerede, vil prosessen starte med en gjennomgang og analyse av eksisterende innhold på dagens nettside, hva blir lest, hva blir det søkt etter. Rett og slett en avklaring av hva målgruppen er på jakt etter. 

Utarbeidelse av innholdsstrategi som definerer hva som skal kommuniserer til hvem, på hvilken måte og i hvilken form. Det inkluderer valg av kanal for publisering og kommunikasjon, samt om innholdet skal vises som film eller animasjon, som tekst eller foto, som en presentasjon eller undersøkelse - eller i en kombinasjon. Det avhenger av hvem målgruppen er og hvor vi finner dem. 

Når innholdsstrategien er på plass produserer innhold i tråd med denne. Stadig flere kunder ser nytten av å ha fast innholdsproduksjon slik at nettsiden oppleves oppdatert og med nye innlegg når potensielle kunder kommer tilbake. Hyppighet for publisering og mengde avklares i et hvert tilfelle. 

Publisering er en spennende fase for nå fylles kanalene med nytt innhold. Analyse, optimalisering og justering gjøres umiddelbart for å ha kontroll med at innholdet gir den effekten vi har ønsket. Ofte må vi få drahjelp av digital markedsføring som annonser på Google eller Facebook for å få trafikk inn til landingssiden. 

Analyse og evaluering er avgjørende for å lære og utnytte det som fungerer bra enda bedre, samt at man kan endre det som ikke fungerer like godt.