Et godt forprosjekt sikrer høyere oppnåelse av ønskede resultater, og ved å jobbe oss gjennom det som er annonsert tidligere, i hvilke kanaler og hva det har gitt av konvertering setter vi opp en prosjektplan for veien videre. 

Bakgrunn

I denne fasen ser vi på tidligere erfaringer med annonser  som er publisert enten det er tekst, film, foto eller animasjon. Har det fungert som ønsket og forventet? Hva sier tall og analyse?  Fikk vi de resultatene vi hadde ønsket? 

0-punktsanalyse 

Denne delen av forprosjektet definerer hvor vi er i dag innen både salg og synlighet. Blir vi funnet ved søk? Finner en potensiell kunde de tjenestene vi tilbyr? Hva har vi av materiell og hva bør produseres? Svarene her gir oss en enighet om dagens status og hva vi skal jobbe oss ut i fra. 

Muligheter

Ved gjennomgang av muligheter definerer vi ulike typer annonser basert på tidligere resultater. Her avklares det  om vi ønsker å prøve nye kanaler og metoder som for eksempel å benytte mer film eller for eksempel annonser med bevegelse i form av slide show av produkter. Vi ser også gjennom hva vi bør gjøre mer av, i hvilken form og når på døgnet, i løpet av en uke eller et år. Vi bruker kundereisen som bakteppe sammen med personas for å se hva vi har av potensiale og om vi det svarer på de søk som gjøres i søkemotorene av potensielle og eksisterende kunder. 

Mål og forventning

Det er viktig at vi har en felles forståelse av hva vi skal jobbe mot. Hvilke mål ønsker vi for de ulike produkter og tjenester? Skal vi måle salgstall eller besøkstall, antallet som er mer enn 2 minutter på landingssiden eller engasjement på det vi publiserer? Eller er det en kombinasjon av flere elementer? Vi må også klargjøre forventninger slik at vi er på linje om hva vi mener er realistisk og hva som er det store hårete målet. 

Rapport med plan for gjennomføring

Når alle fasene over er gjennomgått vil vi utarbeide en rapport som definerer og svarer på det vi har diskutert oss gjennom. Her vil vi også komme med forslag til løsning og prise dette slik at det er enkelt og oversiktlig for våre kunder å se hva de betaler for i det arbeidet videre.