1. Google Analytics gir deg innsikt om de som besøker nettsiden 

Med Google Analytics implementert kan du gjøre nyttige analyser for å kartlegge hvem de besøkende på nettsiden er. Du kan bryte ned trafikktallene innenfor ulike kategorier – som eksempelvis fordeling mellom menn og kvinner, aldersintervaller, geografisk plassering og interesser. Denne informasjonen har stor verdi fordi du kan identifisere hva som fungerer/ikke fungerer av innhold innenfor ulike målgruppesegmenter. Eksempelvis kan du finne ut hvor gamle og hvor i landet de mest lønnsomme kundene bor.

2. Google Analytics forteller deg hvor trafikken kommer fra

Å forstå hvor trafikken inn til nettsiden kommer fra er svært nyttig. Med Google Analytics kan du grave dypere i hvilke kanaler og enheter som generer besøk på nettsiden. Eksempelvis kan dette være å se hvor mange som kommer fra henholdsvis Googles søkemotor, direktetrafikk rett inn til nettsiden, Facebook, Instagram, Snapchat, display eller andre betalte eller ubetalte kilder.

Ved å benytte UTM-tagging i URL-en i alle organiske og betalte aktiviteter, kan du også spore trafikk helt ned på kampanje-, målgruppe-, annonse- og budskapsnivå. Dette gir deg verdifull informasjon om hvilke markedsaktiviteter som er lønnsomme – noe som i neste ledd kan brukes i strategiske valg knyttet til vekting av budsjett og ressurser mellom kanaler og innhold. 

3. Google Analytics gir deg informasjon om hva brukerne gjør på nettsiden

Det er nyttig å forstå hvordan brukerne navigerer seg inne på nettsiden. Med Google Analytics får du innsikt i hvilke sider og kategorier som er best besøkt i løpet av en gitt tidsperiode. Hva slags type innhold er det som engasjerer de besøkende? Hvilke artikler leses mest? Videre kan vi grave dypere i tallene å se hvor mye tid det i snitt brukes på hver side, hvor langt ned brukerne scroller og hvor mange som klikker seg videre.

4. Google Analytics lar deg måle det som er viktig

En av de viktigste egenskapene med Google Analytics er funksjonen for å måle konverteringer. En konvertering vil si en relevant predefinert handling som telles idet noen foretar seg noe inne på siden.
Denne handlingen måles uavhengig om det er betalte eller organiske aktiviteter, men man kan selvfølgelig filtrere på kilden som har bidratt til konverteringen. 

Ulike bedrifter og virksomheter har ulike mål og parametere for å måle suksess. For en nettbutikk er det eksempelvis avgjørende å spore antall kjøp, totalverdien av transaksjonene, snittstørrelse på handlekurven og konverteringsraten. En B2B-aktør (Business to Business) har andre målsettinger som for eksempel hvor mange som laster ned en white paper eller sender inn et kontaktskjema.

I Google Analytics kan du sette opp egendefinerte og skreddersydde målsettinger (goals) for å måle det som er viktig for deg og din bedrift. Ved å sette opp slike mål i ulike deler av salgstrakten kan du identifisere hvor brukerne faller av, og videre igangsette tiltak for å forbedre brukeropplevelsen og øke konverteringsraten. 

5. Google Analytics gir deg et solid beslutningsgrunnlag

Google Analytics gir deg viktigst av alt et solid informasjonsgrunnlag for å ta gode strategiske beslutninger knyttet til markedsføring. Ved å forstå hvem de besøkende er, hvilke kilder de kommer fra, hva slags innhold som engasjerer, hvilke kanaler, kampanjer, målgrupper og annonsebudskap som konverterer og er mest lønnsomme - ja, da har du et godt innsiktsgrunnlag for å ta funderte og smarte  valg videre.Ønsker du å installere Google Analytics?

Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang!
Vi hjelper deg gjerne med riktig oppsett av Google Analytics for å sikre at du måler det som er viktig for din virksomhet. Enten du kun trenger bistand til å sette opp selve Google Analytics, eller om du også vil ha med Google Tag Manager og/eller Google Search Console. 

Trenger du også Google Tag Manager og/eller Google Search Console?
Google Tag Manager er et verktøy som brukes for å holde orden i taggene på nettsiden, og sette opp sporingspunkter for måle ulike konverteringer og handlinger på nettsiden. 

Search Console er et verktøy for å analysere nettsiden og gi deg innsikt om brukerne, hvilke søkeord nettsiden er synlige på og annen teknisk relevant SEO-informasjon. 

Les mer om våre pakker og hva de inkluderer her