Et godt forprosjekt sikrer høyere oppnåelse av ønskede resultater, og ved å jobbe oss gjennom eksisterende innhold, hvordan det har blitt brukt, hvordan det har fungert og hva det har gitt av konvertering setter vi opp en prosjektplan for veien videre. 

Bakgrunn

I denne fasen ser vi på tidligere erfaringer med det innholdet som er publisert enten det er tekst, blogginnlegg, film, foto eller animasjon. Har det fungert som ønsket og forventet? Hva sier tall og analyse? Trenger deler av innholdet en oppdatering? Må vi lage noe nytt? Er det noe som bør forkastes? 

0-punktsanalyse 

Denne delen av forprosjektet definerer hvor vi er i dag. Hvor er målgruppen vår? Får vi ønsket handling og effekt av det vi har laget og publisert? Opptrer målgruppen annerledes enn det vi trodde? 

Muligheter

Ved gjennomgang av muligheter definerer vi ulike typer av innhold basert på tidligere resultater. Her avklares det  hva vi bør gjøre mer av, i hvilken form og når. Vi bruker kundereisen som bakteppe sammen med personas for å se hva vi har av potensiale og om vi dekker de behov som potensielle og eksisterende kunder har. 

Mål og forventning

Det er viktig at vi har en felles forståelse av hva vi skal jobbe mot. Hvilke mål ønsker vi for de ulike produkter og tjenester? Skal vi måle salgstall eller besøkstall, antallet som er mer enn 2 minutter på landingssiden eller engasjement på det vi publiserer? Eller er det en kombinasjon av flere elementer? Vi må også klargjøre forventninger slik at vi er på linje om hva vi mener er realistisk og hva som er det store hårete målet. 

Rapport med plan for gjennomføring

Når alle fasene over er gjennomgått vil vi utarbeide en rapport som definerer og svarer på det vi har diskutert oss gjennom. Her vil vi også komme med forslag til løsning for de ulike fasene av kundereisen og prise dette slik at det er enkelt og oversiktlig for våre kunder å se hva de betaler for i det arbeidet videre.