CoreTrek er godt i gang med arbeidet med GDPR, både når det gjelder nettsider, hosting og CorePublish.

Om du ønsker å sette deg inn i loven så finner du loven her. Vi vil anbefale at du begynner med hovedprinsippene i artikkel 5.

ePrivacy policy

I tillegg kommer ePrivacy policy som skal avklare noen av spørsmålene som ikke er spesifiert i GDPR. Den viktigste avklaringen for mange vil gjelde cookies, og her venter vi fremdeles på hva EU vedtar i den nye ePrivacy-loven, som sannsynligvis vil tre i kraft samtidig med GDPR.

Vi kommer med mer informasjon om dette på nyåret.