I tillegg kommer ePrivacy policy som skal avklare noen av spørsmålene som ikke er spesifiert i GDPR. Den viktigste avklaringen for mange vil gjelde cookies, og her venter vi fremdeles på hva EU vedtar i den nye ePrivacy-loven, som sannsynligvis vil tre i kraft samtidig med GDPR.

Vi kommer med mer informasjon om dette på nyåret.