Om du ønsker å sette deg inn i loven så finner du loven her.

Vi vil anbefale at du begynner med hovedprinsippene i artikkel 5.