En digital markedsplan er et nyttig verktøy i arbeidet med websidene og tilknyttede medier. Når alle aktiviteter er avklart, kan arbeidet planlegges, fordeles og gjøres i forkant av hver aktivitet. Publisering av innhold i ulike kanaler, som nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier, blir straks mye mer oversiktlig.

Dere vil få en detaljert plan over avtalt periode, med definerte ansvarsområder. Dere velger selv hvor stor andel av arbeidet som gjøres av dere, oss eller andre samarbeidspartnere.

Dette vil også gjøre det enklere når/om det oppstår situasjoner som krever umiddelbar aksjon.