Logo Google Analytics

Disse spørsmålene og mange flere kan dere få svar på ved å ta ut statistikk over brukerenes atferd, for så å analysere tallene. Vi bruker Google Analytics som verktøy i dette arbeidet. 

Ved å kontinuerlig analysere nettsidene får dere nyttig informasjon som hjelper dere i det daglige arbeidet med nettsidene. Det er viktig å vite hvilke sider som besøkes slik at dere kan optimalisere disse for kundene, eller eventuelt jobbe for å lede dem videre til andre sider dere ønsker å promotere.

Husk at brukerens første besøk på nettsidene ikke nødvendigvis er forsiden!

modell som viser at bruken ikke alltid kommer rett til forsiden fra et søk

Vi kan bidra med å sette opp en konto i Google Analytics, utarbeide rapporter tilpasset deres behov, analysere statistikk og bruke dette som beslutningsgrunnlag for å komme med råd om forbedringer. Analyser fra Google Analytics hjelper også for å optimalisere annonser i Google AdWords ytterligere, blant annet ved å se hvilke søkeord som fører til kjøp og henvendelser.

Vi har også kurs i Google Analytics hvis dere ønsker å bli kjent med verktøyet eller lære å gjøre denne jobben selv. Se våre synlighetskurs