Med en SEO-analyse avdekkes muligheter for å skape en bedre rangering og økt synlighet av nettsiden hos søkemotorene Google og Bing. Søkemotorene går automatisert gjennom nettsider, såkalt crawling eller indeksering, og samler opp informasjon om teknisk oppsett og innholdet som er publisert på nettsiden. Samlet gir dette et grunnlag for den rangeringen Google gir nettsiden og dermed også hvor synlig den blir for de som søker relevant eller eksakt informasjon. Det er stor kamp om plassen på førstesiden i søkemotorene, og vi i CoreTrek har utviklet en metodikk for å bistå våre kunder med  å få en god rangering på søk. 
Mer om hvorfor SEO-analyse er en god investering

Resultatet av en SEO-analyse settes opp i en rapport med konkrete tiltak for å forbedre synligheten, både enkle tiltak som raskt kan justeres, samt mer avanserte tiltak det ofte må jobbes mer med over tid. 

La oss ta en prat om SEO