Lorem ipsum banana papoi

Stor knapp som ligger inline.
Ny linje kan bli trangt, så det er anbefalt å bruke disse knappene i egne avsnitt.

Medium knapp

Nytt avsnitt ser fint ut.

Liten knapp

Knappene trenger klassene "btn" og "btn-green" for å få rett styling. Den første er for å fjerne lengestylingen som allerede finnes og gi litt padding, og den andre er for farge og hover state.

Størrelsen trenger ikke inkluderes, men ved bruk av "btn-big", "btn-medium" eller "btn-small" blir knappene som eksemplifisert over.