Mange ser nytteverdien av å kunne sende differensiert innhold til ulike enheter. Det finnes i dag 2 utbredte måter å levere responsive nettsteder. Disse er:

  1. RWD - Responsiv Webdesign
  2. RESS - Responsiv Webdesign Server Side

RWD-teknologien er en teknikk der visningen av innholdet på forskjellige skjermstørrelser er styrt av CSS og JavaScript-kode. Dette er kode som utføres på brukerens enhet etter at nettleseren har mottatt alle data. I praksis betyr dette at alt innhold er likt og sendes til alle enheter. Dette kan gi tunge sidevisninger da mye data sendes og lastes, selv om ikke alt blir vist.

RESS-teknologien er en mer avansert teknologi hvor det på webserveren detekterer hvilken type enhet som ber om innhold. Deretter blir det sendt forskjellige visninger tilpasset ulike skjermstørrelser.

CorePublish sender automatisk små, tilpassede bilder til mobile enheter. Systemet benytter den eksterne databasen WURFL for detektering.

RWD er en enkel og grei måte å vise det samme innholdet tilpasset ulike enheter. Med RESS har man større frihet til å sende tilpasset eller helt forskjellig innhold og visning til ulike enheter. Med RESS kan man om ønskelig ha forskjellig innholdsstrukturer for mobil og desktop. CorePublish har innebygget støtte for dette, sammen med funksjonalitet som forenkler administrasjonen.

For å sikre at nettstedet har høyest mulig nytteverdi for brukerne på alle typer skjermer er det viktig å gjøre et bevisst valg mellom disse teknologiene.