Her går vi mer i dybden på blant annet:

  • SEO i CorePublish
  • Administrative oppgaver
  • Visningsmaler og nyttige brikker
  • Brukerhåndtering og rettighetsstyring
  • Skjema med oppsett og validering
  • Lim inn/embed kode fra andre systemer, som YouTube etc.

Målet med dette kurset er å få ytterligere kunnskap om bruk og administrasjon av CorePublish.