• Multikanal-publisering
  • Unik teknologi for gjenkjenning
  • Nedskalert innhold til rett enhet
  • Ett forfatterståsted

Mange foretrekker å bruke telefon eller nettbrett fremfor en datamaskin med stor skjerm. Tilpasning av innhold til mindre skjermer er derfor avgjørende for en god leseropplevelse. Vi har løst denne utfordingen med vår Mobilmodul. Ved å ta i bruk en unik teknologi for gjenkjenning av håndholdte enheter kan vi distribuere forskjellig innhold til ulike mobiltelefoner og nettbrett, med størrelse og utseende tilpasset den enkelte enhet. Vi leverer ikke bare funksjonalitet for publisering på web + mobil (RWD), men også for mulitikanalpublisering (RESS). CorePublish har en struktur som skiller innhold og design. For webredaktøren holder det derfor å skrive innhold én gang. Med RWD (Responsive Web design) skaleres alt innhold slik at det tilpasses mindre skjermer. CorePublish er ideelt for å sette opp nettsteder på denne måten. Velger dere RESS-teknologi kan dere i tillegg til skaleringen redusere bildestørrelsen og skreddersy innhold for visningen i de ulike enhetene. 

Alltid riktig innhold

En leser på mobil har ofte andre behov enn en som leser på en PC-skjerm. Med vår Mobilmodul kan dere tilpasse innholdet slik at alle får det de ønsker, raskt og med riktig utseende. Det er to hovedprinsipper for hvordan man løser mobilweb; Responsive Design (RWD) eller ved å bruke egne visningsmaler for mobiler (RESS). CorePublish håndterer begge på en god måte.

Tilpasset layout med RWD - samme innhold til alle enheter

Responsive Web Design er et design som ved hjelp av CSS Media Queries tilpasser layout og elementer til brukerens skjerm ved hjelp av regler forhåndsdefinert i CSS. 

RWD leverer samme versjon av nettsidene til alle enheter. Alt innhold, som store bilder, maler og koder blir sendt og deretter nedskalert eller skjult. Ofte vises kun 10-20 % av det som sendes. Dette tar likevel tid å laste ned og det kreves mye minne for å skalere bilder. Til sammenligning tar det 24 sekunder å laste en side på 600 KB i EDGE-hastighet, mens 50 KB bare tar 2 sekunder. Når vi vet av brukertester at 25 % forlater siden etter bare 4 sekunder er det viktig å få ned nedlastningshastigheten. CSS-filene blir utviklet og styrt av utviklerne. Endringer av innholdet krever kodeendring, noe som kan være tidkrevende og kostbart.

Multikanalpublisering med RESS - forskjellig innhold til ulike enheter

Gjennom RESS; Responsive Design + Server Side Components kan vi levere tilpasset innhold med vesentlig raskere nedlastningshastighet enn med RWD. Med divice detection fra WURFL på serversiden sørger CorePublish for at det blir levert innhold optimlisert for den aktuelle enheten. WURFL fra Svientia Mobile benyttes også av sider som blant andre VG, NrK og Facebook. Tjenesten gir oss tilgang til detaljerte egenskaper for tusenvis av mobile enheter. Når en telefon besøker en CorePublish-side, vet vi nøyaktig hva slags skjermstørrelse, bildestørrelse, formater etc. som bør leveres til denne enheten for at siden skal lastes raskt og innholdet skal presenteres på best mulig måte. 

I CorePublish blir de ulike enhetstypene delt inn i kanaler, og hver kanal (som ”mobil”) har en egen mal som redaktøren fritt styrer uten behov for å involvere utvikler. Kanalene har egne innholdsstrukturer, slik at man kan ha eget innhold i en kanal uten at det påvirker innholdet i de andre kanalene. Det er enkelt å oppdatere innhold, lage nye menypunkter og artikler, uten tanke på ulike versjoner/størrelser. Løsningene kan med fordel kombineres, f.eks RWD for PC og liggende nettbrett og RESS for mobil og stående nettbrett. 

Se eksempler på mobilløsninger vi har levert (NB! åpner mobilversjonen i nettleser - tar seg best ut på mobil):
Torp 
ATB 
Bertel O. Steen 
Bastø Fosen