• Produktbacklogg
  • Sprint planleggingsmøte
  • Sprint backlogg
  • Daglige Scrum-møter
  • Sprint
  • Sprint demonstrasjonsmøte
  • Potensielt leveringsklar funksjonalitet
  • Sprint evalueringsmøte