Kristian Susnic

Kristian er en erfaren leder med 22 års erfaring som daglig leder og 27 års erfaring som prosjektleder både i Norge og utlandet. Han er styreleder i flere selskap og har god erfaring med organisering og forståelse av hva som skal til for at et selskap skal lykkes.

Han har sin hovedkompetanse innen systemarkitektur, ERP, Web og prosjektledelse. Kristian har ledet mange store prosjekter innen utvikling av både ERP og Web-løsninger.

Han har en praktisk og løsningsorientert tilnærming til problemstillinger og oppgaver som skal løses. 

CoreTrek Sandefjord
Nordre Kullerød 1
3241 Sandefjord

CoreTrek Sandnes
Holbergs gate 16
4306 Sandnes

CoreTrek Oslo
Sandakerveien 24C, bygg B
0473 Oslo

 


+47 99 55 93 93 info@coretrek.no