Oppgradering

CorePublish vil bli oppgradert til versjon 7.9.0 søndag 25.juni kl. 21.00 - 00.00.

Dette vil ikke medføre nedetid på nettsidene, men i dette tidsrommet vil det ikke være mulig å logge inn i CorePublish.