CoreTrek har laget nye nettsider og et enkelt intranett til AktiMed Helse. Målet med de nye nettsidene er økt salg av tjenester blant annet ved effektivisering av bestillingsrutiner. Det skal være lettere å ta kontakt og lettere å bestille timer, kurs og rådgivningstjenester.

Skjermbilde fra AktiMed

Sykefraværskalkulator, kart og listevisning av kontor

I vår leveranse var også noen noen nyttige verktøy for beregning og oversikt:

  • Sykefraværskalkulator for beregning av effekten på bunnlinjen ved høyt/lavt sykefravær. Se kalkulatoren her.
  • Oversiktlig kart- og listevisning av alle kontor og samarbeidspartnere. Se oversiktkartet her.
  • Kartet er klikkbart, ved klikk får en presentert hvert kontor med ansatte og de tjenester som tilbys. Det er en automatisk opptelling av hvor mange ansatte og hvilke tjenester hvert kontor har. Se eksempel på kontor her.

Ekstranett

AktiMed Helse tilbyr en opplæringsportal til sine kunder. Kursdeltakerne går gjennom en rekke helserelaterte tema og tar eksamen for hver del som er gjennomført. På Min side har kursdeltakeren og arbeidsgiver oversikt over hvilke kurs som er gjennomført og bestått og kan laste ned kursbevis.