Andøy Energis nettsider har fått et moderne og oversiktlig design, med utstrakt bruk av ulike ikoner.

Portalside

Det første som møter brukeren på de nye nettsidene er en lekker portalside med flotte bilder fra Vesterålen. Her presenteres konsernets forretningsområder strømnett, strømsalg og bredbånd. Portalsiden gir brukeren raskt en oversikt slik at hun/han blir ledet til riktig forretningsområde/selskap på nettsiden.

Flere nettsted i samme løsning

Hvert av forretningsområdene og konsernet har sine nettsider, men det kan også navigeres mellom disse. 

skjermbilder fra andoy-energi.no

Om en velger å gå inn på Andøy Energi Nett skal en ikke kunne navigere tilbake til de andre sidene. Dette fordi det er krav til at Nettleverandører skal være uavhengige selskap som ikke er knyttet til selskap som tilbyr andre tjenester. 

Ved å samle nettstedene i samme løsning kan en dra nytte av synergieffekter som å dele maler og innhold.

Selvbetjening for kundene

Nettsidene legger opp til at kundene enkelt kan utføre bestilling av tjenester og produkter selv. Løsningen tar i bruk CorePublish Skjemamodul som gir kunden mulighet til selv å bygge og administrere skjemaer.