Bodø kommune har hatt sine nettsider og intranettsider på CorePublish siden henholdsvis 2012 og 2013.

I 2019 har nettsidene fått et stort løft på design og strukturering av innhold. For å gjøre sidene mer brukervennlige har kommunen gått fra organisasjonsorientert til tjenesteorientert navigasjon. Dette gjør det enklere for innbyggerne å finne fram i det omfattende innholdet på sidene.

skjermbilde fra bodo.kommune.no

Filterfunksjon

Nettsidene tar i bruk CorePublish Filterfunksjon på flere steder der det er mye informasjon som skal struktureres for brukerne.

Her vist for å navigere seg frem til ønsket skole. Skolene vises i både kartvisning og listevisning.

Integrasjon med Active Directory

Bodø kommune har integrert løsningen mot flere underliggende systemer. Integrasjonene er stort sett brukt på intranettdelen av løsningen. Active Directory er benyttet for synkronisering av ansatte mot sentral brukerdatabase. Med flere tusen ansatte er det da en smal sak å presentere alle de ansatte på nettsidene.

skjermbilde fra bodo.kommune.no

Min side

Vi har laget Min side for kommunen. En sikker løsning som gjør det enkelt for innbyggerne å få innsyn og oversikt i forhold som er knyttet til kommunen.

Hovedelementene i Min side:

  • Innlogging med ID Porten (BankID, BankID mobil, MinID m.fl.)
  • Integrasjon Folkeregisteret for å hente navn og personalia
  • Integrasjon Difi sitt personregister for å hente telefon og epost
  • Mine eiendommer inneholder informasjon knyttet til eiendommer du eier som eiendomsareal, heftelser, vann- og avløpstilknytning, eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og kart over eiendommen
  • Barnehageportalen som er et administrasjonssystem for barnehageplasser
  • Skjemaer og tjenester i kommunen
  • Single Sign On med andre norske offentlige portalen som har ID Porten og SSO