Kommunen har valgt ulike responsive løsninger for kommune- og skole- og barnehagesidene sine. Kommunesidene er en RESS-løsning. Det vil si at kommunesidene har responsive sider for desktop og tabletbrukere, mens mobilbrukene får en egen versjon som har innhold tilpasset mobil. 

skjermbilder fra bodøsjøen skoles web

Skole- og barnehagesidene har fått en ren RWD-løsning. Et eksempel på en skoleside er Alstad ungdomskole.

CoreTrek står som implementeringsansvarlig for leveransen og hadde også prosjektledelsen for arbeidet. Intranettet ble lansert i desember 2012, mens internettsidene ble lansert i februar 2013.

Arbeidet omfattet avklaring og spesifikasjon av prosjektinnhold, implementering av nettstedet (herunder utvikling, test, dokumentasjon, QA og lansering) og intranett.

Integrasjoner:

Bodø kommune har integrert løsningen mot flere underliggende systemer. Integrasjonene er stort sett brukt på intranettdelen av løsningen. Active Directory er benyttet for synkronisering av ansatte mot sentral brukerdatabase.

Stormen konserthus og bibliotek

ipad med stormen.no

Når Bodø kommune fikk nytt konserthus og bibliotek, Stormen, så ble det laget nye nettsider i samme CorePublish-løsning som kommunen.

Bodø 2016 - egen jubileumsside

Mann som ser på dataskjerm

Bodø feiret sitt 200-års jubileum i 2016. I den forbindelse hadde kommunen bygget opp et jubileumsnettsted for å presentere historien og samle alle aktivitetene under jubileet.