Carl C. Fons nye nettsider har fått et ryddig og oversiktlig uttrykk. Sidene er i responsivt webdesign og dermed tilgjengelig for brukere på alle typer enheter.

Forsiden gir brukeren en god oversikt over hva Carl C. Fon driver med:

  • Kampanjebanner for viktige budskap
  • Snarveier til viktige temaer
  • Oversikt over tjenestespekteret
  • Liste over siste leverte prosjekter
  • Feed fra Instagram og Facebook

Oversiktlig presentasjon av tjenester

Carl C. Fons tjenestespekter er samlet på en oversiktlig side, brukerne kan klikke seg videre for mer detaljert informasjon om hver tjeneste. 

skjermbilde fra www.carlcfon.no

Feed fra sosiale medier

Carl C. Fon er aktive i sosiale medier. Dette er trukket fram på forsiden av websidene. Her presenteres de siste innleggene fra de sosiale kanalene Facebook og Instagram. Vi bruker tjenesten Juicer for å presentere feeden.