I dette prosjektet har CoreTrek sammen med CAS Oslo jobbet med å lage nye nettsider og lukkede intranettsider. Det har blitt utviklet flere nye løsninger.

Prosjektet besto også i å skape et nytt design og uttrykk. En vesentlig del av prosjektet har vært å fremheve senteret som en seriøs og interessant forskningsinstitusjon for å kunnne tiltrekke seg attraktive forskere og kursholdere fra innland og utland. 

Laptop Den nye løsningen har integrert flere systemer som gjør at administrasjonens arbeid blir forenklet. CAS trenger ikke lenger å forholde seg til flere manuelle systemer i sitt registreringsarbeid.

Dette gjør at informasjon kan brukes opp mot person og handling slik at man nå kan søke på forskere som har deltatt tidligere, hva som er publisert av hvem og på de ulike forskergruppene. Selve søknadsprosessen blir også håndtert automatisk i den nye løsningen.