Målet er å gi pedagoger, 4H-klubbledere og andre tilgang til aktivitets- og læringsopplegg for å ta undervisningen ut på en gård eller ut i naturen, eventuelt ta gården og naturen inn i klasserommet som en læringsressurs.

Nettside med læring og inspirasjon i fokus

Denne nettsiden skal fungere som inspirasjon og ressursbank for både lærere, elever og andre som er interessert i dyr, vekster og landbruket i Norge generelt. Materiellet er tilpasset bruk fra 1. - 10.klasse. Temabanken segmenterer på klassetrinn, alder og tema. 

Det er en todelt nettside hvor hovedsiden inneholder aktiviteter, fakta og kunnskap for skolebarn. Alt fra idéer til aktiviteter, fakta, spill, quiz og filmer. Siden skal blant annet vekke interesse for matproduksjon, dyre- og plantehelse, vise sammenhenger og gi økt forståelse. Et mål med nettsiden er at den skal være så engasjerende at barna også skal bruke den på fritiden. 

Skjermbilde fra Den grønne skolen

Idébank med aktiviteter tilpasset målgruppen

Den andre delen av nettsiden er idébanken. Den skal gjøre det enkelt for pedagoger, voksne og frivillige i organisasjoner å finne frem til aktiviteter tilpasset deres målgruppe. Her er materiellet sortert etter ulike kriterier: klassetrinn, alder, fag og tema. For hver aktivitet i idébanken finner man en beskrivelse av aktiviteten samt støttemateriell til undervisning.

Vår løsning

Den grønne skolen har fått en funksjonell nettside som har et lekent visuelt uttrykk. Den er enkel å bruke og redigere. En god sorteringsfunksjon som sorterer både på tema, underkategori, undervisningsform og tidsbruk gjør at man lett finner frem. Her har vi hentet inspirasjon fra den svenske nettsiden www.bondeniskolan.se