Forbundet benytter seg av Google Ad Grants Program som tilbyr gratis Google AdWords-annonsering til ideelle organisasjoner.

Vi har hjulpet dem med søknaden om pengestøtte og administrerer deres annonsering på søkeord slik at de får best mulig synlighet på Google-søket.

Alle kampanjer analyseres og optimaliseres underveis i prosessen for å få mest ut av av annonsebudsjettet.