Eidesvik har hatt CorePublish-løsning i en årrekke og gjorde et omfattende redesign i 2019. Sidene har fått ett ryddig design og er i responsive webdesign.

eidesvik.no

Oversiktlig presentasjon av skipene

Rederiet har skip i kategoriene supply, subsea og seismikk. For å gjøre det enkelt for brukeren å finne frem er det brukt filterløsning for å navigere seg frem til ønsket skip.

Hvert skip presenteres i egen mal med nøkkelinformasjon tydelig presentert ved bruk av ikoner.

Eidesvik har også sine intranettsider på CorePublish.

  Vi er veldig fornøyd med publiseringsverktøyet og jobben vi har gjort i sammen med dere.

Toril Barane, Adm. Manager