Eidesvik har hatt CorePublish-løsning i en årrekke og gjorde et omfattende redesign i 2014.

Designet for nettsidene er utarbeidet i samarbeid med Oktan Stord. CoreTrek har gjennomfør forprosjekt og implementert nettsidene.

Hånd med mobil

Nettsidene benytter RESS-teknologi som gir mulighet for avvikende innhold for mobilsidene. Med mye bruk av bilder gjør dette at løsningen fungerer bra på mobil selv uten 4G.

Skjermbilde av meny

Skipene har en unik meny hvor hvert skip har fått sin egen illustrasjon. Se menyen her.

Skjermbilde av skispresentasjon

Skipene presenteres i egen mal slik at informasjonen til alle skip presenteres likt.

Skjermbilde av kontraktsstatus

Løsningen tar i bruk modulen Relasjoner for å koble sammen informasjon om skipene i en liste som viser kontraktstatus for alle Eidesviks skip.

Eidesvik har også sine intranettsider på CorePublish.

 

  Vi er veldig fornøyd med publiseringsverktøyet og jobben vi har gjort i sammen med dere.


Toril Barane, Adm. Manager