FKRA har vært kunde av CoreTrek i mange år. I mai 2011 lanserte de helt nye nettsider. Fokus på de nye sidene var e-handel: Man ønsket å selge fôr, gjødsel og såvarer over internett. For å få dette til ble det laget en løsning hvor CorePublish, e-handelsløsning og underliggende logistikksystem ble tett integrert.

Mobilteleson med fkra.no

I forkant av CoreTrek sin medvirkning utførte FKRA et grundig forprosjekt, hvor det blant annet ble utviklet en fungerende prototype for løsningen. Nytt design og funksjonalitet var en viktig del av prototypen. Dette grundige forarbeidet var avgjørende for et vellykket sluttresultat.

Leveransen av det nye nettstedet ble gjort i tett samarbeid mellom CoreTrek, leverandør av e-handelsløsning, leverandør av logistikksystem og kundens prosjektleder.

Spesielle funksjonalitet og ønsker

Nye fkra.no er bedriftskritisk for FKRA. Hovedmålet med løsningen er at målgruppene (primært bønder) skal handle nødvendige landbruksprodukter via nettet, slik at man effektiviserer logistikken rundt handel med landbruksprodukter så mye som mulig.

For at løsningen skulle bli komplett var flere systemer involvert:

  • CorePublish som CMS
  • ePages som ehandelssystem
  • IFS som logistikksystem

Integrasjonen mellom de tre systemene fungerer slik:

  • All vare- og ordrebehandling skjer i IFS. Varer eksporteres fra IFS til ePages for å muliggjøre handel på nettet
  • ePages inneholder vare- og prisinformasjon. Varer eksporteres til CorePublish i form av artikler. I CorePublish legger man til bilder og selgende tekst, slik at varene fremstår som attraktive ovenfor sluttbruker
  • Selgende tekst fra CorePublish eksporteres tilbake til ePages, slik at teksten kan benyttes også når brukeren befinner seg i ehandelsløsningen (ePages)

Integrasjonen mellom CorePublish og ePages er utformet slik at det hele tiden ser ut for brukeren som om man er i en løsning, mens man i virkeligheten beveger seg mellom CorePublish og ePages i handleprosessen. Den sømløse integrasjonen har vi fått til blant annet ved delt sesjon mellom systemene, samt utveksling av menyer og kategoristrukturer systemene mellom. Delvis felles CSS er også en forutsetning for at de to systemene skal framstå som ett for sluttbrukeren.

Ved å bruke det beste fra 3 verdener (CMS, ehandel og logistikksystem) har vi sammen med øvrige partnere klart å lage en robust og framtidsrettet ehandelsløsning for FKRA.