I mer enn 60 år har Finn Clausen Gruppen vært leverandør til kontormarkedet i Norge. Med bank, forsikring samt stat og kommune som viktige kunder har Finn Clausen Gruppen utviklet og tilpasset seg i tråd med endringene i markedet.

Produkter og løsninger presenteres på en overssiktlig måte på nettsidene.

skjermdump finnclausen.no

I forprosjektet samarbeidet vi med deres designer før utviklingen av de nye responsive nettsidene. Nettsidene fremstår som moderne og det er enkelt å finne produktene kunden er ute etter.

Det er også laget en 'Min side' hvor kundene kan logge seg inn og bestille varer direkte.