Hagesenterets nettsider har et oversiktlig og ryddig design. Nettsidene er laget i Dynamicweb og tar i bruk responsive webdesign slik at sidene er like tilgjengelige på alle plattformer.

Råd og veiledning

Både hagesentrene og nettsidene gir kundene gode gartnerråd og veiledning til plantestell, slik at de skal lykkes med sine blomster og planter. På nettsidene er gode tips og råd koblet sammen med aktuelle produkter.

skjermbilde fra hageland.no

Oversikt over hagesenter

Hageland har mange hagesenter rundt om i landet og har gjort det enkelt for kundene å finne det som er nærmest. Brukerne kan velge å søke selv eller la nettsiden finne det hagesenteret som er nærmest. Alle hagesenterne presenteres med adresse, kontaktinformasjon og åpningstider.

Intergrasjon mot ERP-system

Nettsidene er integrert mot ERP-systemet Retail Link fra Touchsoft.