Rederiets nettsider har fått et maritimt uttrykk som passer fint til selskapets forretningsområde. Sidene er i responsive webdesign og dermed tilgjengelig for brukere på alle typer enheter.

Forsiden gir brukeren en god oversikt over hva og hvem K Line Offshore er:

  • Kampanjebanner for viktige budskap
  • Lett tilgjengelig kontaktinformasjon
  • Siste nyheter

Oversiktlig presentasjon av flåten

skjermbilder fra klineoffshore.no

Rederiets skip presenteres i en oversikt hvor de er delt inn etter type skip. Hvert skip presenteres på en egen side.