Karo Pharma har valgt CorePublish til sine nye nettsider. Design og utvikling er levert av CoreTrek.

Produktoversikt

På nettsidene får du god oversikt over deres produktspekter innen legemidler og lisstilsprodukter. Alle produktene har detaljert beskrivelse og god oversikt over hvilke form hvert medikament kommer i og hvilke styrker som finnes.

skjermbilde fra karopharma.no

Egne sider for helsepersonell

Det er utviklet egne sider for helsepersonell med mer utfyllende informasjon. Brukerne må huke av at de er helsepersonell for å få tilgang til disse sidene.