Nettstedet bruker CorePublish, og 3X satser på å ha et informativt og bra nettsted hvor elevene er mest mulig selvforsynt.  Nettsidene er selvsagt i responsivt webdesign slik at kundene kan besøke nettsiden uavhengig av hvilken enhet som brukes.

Skjermbilde av 3X Trafikkskole sine nettsider

Integrasjon med ATL medlemssystem

Nettstedet integrerer med ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund) sitt medlemssystem slik at elever kan logge seg inn direkte fra 3X Trafikk sine nettsider og se status på sitt kundeforhold når de kjører klasse B eller med tilhenger (klasse BE).

Bruk av kurs og  skjema

Nettstedet gjør utstrakt bruk av skjemamodulen for å håndtere kurspåmeldinger, bestilling av kjøretimer og for at kundene lett skal kunne komme i kontakt med trafikkskolen via en "ring meg tilbake" funksjonalitet.