skjermbilde fra nettpartner.no

Med de nye nettsidene ønsket Nettpartner å få et oversiktlig informasjonsnettsted med høyt fokus på presentasjon av selskapets forretningsområder / divisjoner som er 
1. Drift 2. Prosjekt og utvikling 3. Bane 

Nettsidene skal være intuitive og brukervennlige for eksisterende og nye kunder i tillegg til å presentere selskapet på en god måte med tanke på rekruttering. 

Om nettsiden

Løsningen inneholder en oversikt over kundens produkter og tjenester. 
https://www.nettpartner.no/produkter-og-tjenester

Under forretningsområdet “Byggestrøm” kan man bestille og avbestille dette produktet gjennom en skjemafunksjon. Nettpartner har via sitt logistikksenter også utleie av utstyr. Her er Dynamicwebs E-com modul blitt benyttet:
https://www.nettpartner.no/produkter-og-tjenester/utleie-utstyr

Selskapet har også stor fokus på rekruttering og under området “Jobbe hos oss” gis det informasjon om ledige stillinger i selskapet, samt en beskrivelse av deres lærlingeordning og  sentrale operative stillinger i Nettpartner. 
https://www.nettpartner.no/jobbe-hos-oss

Film og foto med god effekt

Film og bilder som viser de ulike forretningsområdene har gitt en god effekt. Her ser man tydelig hva dette selskapet jobber med, i tillegg til at det skaper en levende og spennende nettside.
Coretrek har hatt ansvar for produksjon av film.

Intervjuer og tekstarbeid

CoreTrek har også bistått med tekstarbeid. Vi har intervjuet prosjektledere i Nettpartner og skrevet artikler om flere av de store prosjektene selskapet jobber med.