Ny grafisk profil

Vi har laget ny grafisk profil for Nordlandsforskning. Oppdraget bestod i å endre merkevaren Nordlandforskning til å passe bedre til målgruppen. Vi stod for utarbeidelse av profilmanual, webdesign og ferdig leveranse av roll-ups, giveaways, brevmaler, visittkort, kontrakter, notat og mm.

Fotografering

Gule blomsterDetalj responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50Fiskegarn responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

CoreTrek har også gjort fotografering til de nye nettsidene og til markedsføringsmateriell. 

Nye nettsider

Dame som bruker pc

Nettstedet har fått samme lette utrykk som resten av profilen og er tilgjenelige på alle flater. Sidene består av prosjekter og publikasjoner som er gitt ut av Nordlandsforskning, samtidig som forskere og bidragsytere fremheves.

Det er kobling mellom prosjekt, publikasjon og forsker slik at det er enkelt å navigere seg imellom disse. Hver enkel forsker har også sitt område med kvalifikassjoner, kontaktinformasjon og hvilke prosjekter de enten jobber med eller har jobbet med.

Intranett i samme løsning

Nordlandsforskning har også intranett som ligger i samme løsning og en optimalisert mobiltilpasset side.

Programnettsider i samme løsning

Opplevelser i nord er et forskningsprogram for og med reiselivet som drives av Nordlandsforskning sammen med Handelshøgskolen ved Nord universitet, Universitetet i Tromsø Norges aktiske universitet, NORUT og NIBIO. Nettsidene ligger i samme CorePublish-installasjon som Nordlandsforsknings nettsider. Ved å administrere nettstedene i samme løsning kan en dra nytte av synergieffekter som å dele maler og innhold.