De nye nettsidene til NBU ble laget responsive og designet er levert av CoreTrek. Dette er en nettside rettet mot all aktivitet som NBU gjennomfører i hele Norge.

Hånd som holder mobil

Nettsidene har også egne kampanjesider, presentasjoner av de ulike fylkene og intranett for alle som er ansatt og involvert i NBU. 

NBU er opptatt av å være deltagende på sosiale medier, og over hele linja er SoMe på plass.