Norges Naturvernforbund har flere nettsider, der brukerne og ansatte har mulighet til å logge seg på intranett og ekstranett.

Norges Naturvernforbund har et kompetent teknisk miljø og valgte å beholde CorePublish som CMS og utvikle nye nettsider i samarbeid med oss. Forprosjekt ble gjennomført av CoreTrek og designet ble utført av Blåis, som forbundet allerede hadde som leverandør av denne type tjenester. Løsningene er bygget på CorePublish.

Ipad med skjermbilde fra naturvernforbundet.no

Formålet med nettstedet er:

  • Å spre kunnskap om miljøvern
  • Skape engasjement for kampen om et bedre miljø
  • Skaffe nye medlemmer til forbundet
  • Skaffe forbundet inntekter

Hovedmålgruppene er privatpersoner, presse og næringsliv.

Ta vare på det du har

skjermbilder fra tavarepadetduhar.no

På nettsteder tavarepadetduhar.no finnes mye nyttig informasjon om hvordan man fikser tingene man har i stedet for å kjøpe nytt, noe som jo er en miljøvennlig løsning.

Det finnes også en oversikt over håndverkere og reparatører, slik at man kan finne noen til å reparere tingene sine når man ikke får det til selv. 

Miljøagentene 

Barn med ipad

Formålet med nettstedet er:

  • Spre kunnskap om miljøvern til barn
  • Skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser
  • Skaffe nye medlemmer

Hovedmålgruppe er barn.

Oljefri 

Mann med tablet

 Formålet med nettstedet er:

  • Minke forbruk av olje i forbindelse med oppvarming
  • Økt kunnskap om bruk av fornybare energikilder

Hovedmålgruppe er privatpersoner og eiere av større bygg, heriblant kontorbygg.