skjermbilde fra www.vvsnrf.no/

Foreningen skal også være medlemmenes kontaktorgan overfor andre organisasjoner og myndigheter. 

Ny nettside som representerer foreningen på en god måte

Det overordnede målet med ny nettside var at den skulle være tidsriktig, intuitiv, informativ, selgende og mer synlig for NRFs medlemmer og brukere. Det skulle også være en kanal for å informere grossister og leverandører om NRFs visjon og misjon. Man ønsket at den nye nettsiden skulle skape mer aktivitet og stimulere til at flere ønsker å benytte den for å finne relevant informasjon og nyheter i bransjen, info om ETIM, samt øke bruken av NRF-Databasen. 

NRFs nye nettsider representerer organisasjonen på en god måte med tidsriktig design og nyttig funksjonalitet for medlemmene. På den nye nettsiden er det også mulig for ansatte i medlemsbedriftene å melde seg på kurs i regi av NRF via en aktivitetskalender.