Foreningen har følgende formål:

  • Være et kompetansesenter for medlemmene

  • Jobbe for rammebetingelser tilpasset pensjonskassenes virksomhet

  • Synliggjøre pensjonskassene ved kontakt med myndigheter, interessegrupper og media

  • Bidra til at pensjonskasseløsningen er den foretrukne løsningen for alle typer tjenestepensjoner

Disse formålene søkes oppnådd blant annet ved et aktivt samarbeid med alle pensjonsinnretninger for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidstakere. De jobber også sammen med andre organisasjoner, foreninger og offentlig myndighet. Pensjonskasseforeningen er medlem av NUES, Pensjonsforum, NORSIF og PensionsEurope.

Om nettsiden

Pensjonskasseforeningen hadde en utdatert publiseringsløsning. Det var behov for en mer moderne og stabil løsning for bedre kommunikasjon med foreningens medlemmer. 

skjermbilde av pensjonskasser.no

Det var også et sterkt behov for et designmessig og visuelt løft.

Den nye løsningen inneholder generell medlemsinfo, nyheter og aktivitetskalender med påmeldingsfunksjon. I tillegg er det satt opp et passordbeskyttet medlemsnett som gir medlemmer tilgang til medlemsnyheter, samt dokumenter og annen medlemsrelatert informasjon.

Nettsiden er levert på Wordpress CMS.

Coretrek har også i prosessen utviklet en ny logo for foreningen.