Noen av våre kunder som har både nettselskap og annen virksomhet har allerede gjort de selskapsmessige og funksjonelle endringer som energilovforskriften krever. Andre derimot planlegger for dette i 2020.

En del av de funksjonelle endringene er å sørge for at nettsidene for nettselskapet i kan forveksles med annen virksomhet. Vi planlegger dette sammen med kunden og gjør de tekniske tilpasninger som er nødvendig, samtidig som sluttbruker skal forstå de selskapsmessige endringene.


Her er noen eksempler blant våre kunder

For flere eksempler se våre referanseside