Renovasjonens nye nettsider er like gule som bilene og containerne en ser i bybildet i Stavanger-området. Det skal ikke være tvil om at en er kommet til rett sted. Samtidig er designet oversiktlig og gir brukerne raskt en forståelse av hva Renovasjonen tilbyr sine kunder.

Portalside

Nettsiden har en innbydende portalside som presenterer de viktigst tjenesteområdene. 
Renovasjonen har både private- og bedriftskunder og ønsker å lede brukerne til riktig sted på websidene fra begynnelsen av.

Brukeren kan til en hver tid velge mellom bedrift og husholdning ved å bruke fanemenyen i toppen.

Sorteringsguide

Renovasjonen tilbyr en rekke utstyr for å gjøre sortering enklest mulig. På nettsidene presenteres en oversikt over hva og hvordan avfall bør sorteres.

skjermbilde fra renovasjonen.no

Skjema for selvbetjening

Nettsidene legger opp til stor grad av selvbetjening for kundene. Løsningen tar i bruk CorePublish skjemamodul for å bygge de forskjellige skjemaene. Skjemaene har egen utforming for å passe inn i designet for nettsidene.

skjermbilde fra renovasjonen.no