Sandøy Energis nye nettsider informerer kunder og andre målgrupper om deres virksomhet på en oversiktlig og tiltalende måte. 

Mobil med skjermbilde fra sandoyenergi.no

Kontaktinformasjon og driftsmeldinger er lett tilgjengelig uavhengig av hvilke plattform brukeren er på.

Tre nettsted i samme løsning

Sandøy Energi har samlet tre nettsted i samme løsning, med en felles portalside som gir brukerne oversikt over hva som finnes innenfor hvert nettsted.

  • Sandøy Energi Installasjon tilbyr serviceoppdrag og nyinstallasjoner i bolig, næring og industri
  • Sandøy Energi Nett presenterer nettselskapet med kundeinfo, opplysninger om nettleie, driftsmeldinger og eltilsyn
  • Sandøy Vindkraft har en egen side med informasjon om selskapet og integrasjon mot en ekstern tjeneste som viser sanntidvindmålinger

Ved å samle nettstedene i samme løsning kan en dra nytte av synergieffekter som å dele maler og innhold.